EUROFLEX® - KOBERCOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

 

EUROFLEX® - KOBERCOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR M45 AŽ M140

 

Mostní závěry slouží k překlenutí spáry mezi nosnou konstrukcí a opěrou, jejíž šířka je proměnlivá následkem dynamického zatížení, kolísání teplot, smršťování a dotvarování betonu.

 

Konstrukce kobercového mostního závěru EUROFLEX® se po celém světě osvědčuje již více než 30 let. Je vodotěsná, odolná proti stárnutí, nekorodující a poskytuje maximální pojezdový komfort s nízkou hladinou hluku. Kromě toho se tento výrobek vyznačuje dlouhou životností, neboť neobsahuje žádné pohyblivé díly.

 

eškeré varianty mostního závěru EUROFLEX® byly s ohledem na rostoucí dynamické požadavky optimalizovány. Únavovými zkouškami, provedenými příslušným pracovištěm Technické univerzity v Mnichově, byly změny dimenzí závěrů včetně kotvení potvrzeny.

 

Díky své ploché konstrukci jsou kobercové mostní závěry EUROFLEX® velmi vhodné pro sanace. Částečně mohou být uloženy i přes stávající konstrukce. Koberec lze kotevními šrouby přišroubovat přímo do betonového lože. Extrémně krátká doba montáže umožňuje krátké dopravní uzávěry, přizpůsobení konkrétním tvarům a rozměrům stavby se provádí přímo na místě.
Možné je také ukotvení koberců na spodní ocelovou konstrukci.

 

Kobercové mostní závěry EUROFLEX® jsou kobercové konstrukce se zavulkanizovanými krajními profily pro ukotvení a zavulkanizovaným krycím plechem pro překlenutí spárové mezery.

 

Těsnící pryžová část přejímá celkový dilatační pohyb prostřednictvím smykových deformací. Celkový dilatační pohyb je rozdělen mezi 2 elastické části (typy až do M 140), popřípadě mezi 4 elastické části (u větších typů). Deformace smykem odpovídá principu vyztužených elastomerových ložisek a umožňuje pohyb ve vodorovném i svislém směru. Upevnění je provedeno pomocí chemických kotev nebo spodní ocelové konstrukci.

 

Při provedení montáže kobercového mostního závěru pomocí chemických kotev je spojení mezi vlastním kobercem a betonovým ložem provedeno pomocí tuhé vrstvy, tvořené stěrkou na epoxid – polyuretanové bázi, která zajišťuje dokonale vodotěsné spojení.
Při provedení upevnění ke spodní ocelové konstrukci je koberec přišroubován k přivařeným závitovým trnům a nalepen.

 

Požadovaná těsnost spoje je dosažena nalepením matrace do vrstvy tmelu na silikonové bázi a natavením isolačních pásů na spodní ocelovou kotevní konstrukci matrace.
Od těchto prvků se upouští u ocelových mostů, kde je gumokovový koberec namontován přímo pomocí šroubů na ocelovou konstrukci mostu.
U provedení pro železniční mosty (se štěrkovým ložem) je elastomerový koberec překryt ocelovými deskami přišroubovanými k zavulkanizovanému kotevnímu plechu, který je pomocí elastické části odizolován, čímž je zajištěn vysoký izolační odpor.

 

Maximální pojezdový komfort je docílen dodatečným nanesením mezivrstvy z pryskyřičné malty, sloužící k osazení koberce do úrovně povrchu vozovky. Mostní závěry jsou dodávány ve dvoumetrových kusech a jejich spojení na stavbě je trvanlivé a vodotěsné.

 

 

 

EUROFLEX® - KOBERCOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR M200 AŽ M260

 

Kobercové mostní závěry EUROFLEX – jsou vyráběny ve variantách M 45, M 60, M 80, M 100, M 140, M 200, M 260, M 330 v závislosti na velikosti umožněných dilatačních pohybů. Závěry EUROFLEX je možno použít pro dilatační pohyby od ± 22,5 mm do ± 165 mm. Výrobek je vhodný pro mosty všech zatěžovacích tříd, dispozičně uspořádané jako mosty kolmé a šikmé, výškově zakřivené včetně chodníků a odrazných pruhů, pro mosty betonové, ocelové a spřažené, pro novostavby i mosty rekonstruované. Vlastnosti, dimenze a uspořádání mostního závěru je vždy třeba zpracovat v samostatné dokumentaci, která zohledňuje konkrétní specifika mostního objektu a stav prostoru pro uložení mostního závěru.

 

Kontrola nad dodržováním požadavků na kvalitu v souvislosti s vydáním certifikátu je zajištěna v rámci nezávislého dohledu prováděného příslušným pracovištěm Technické univerzity v Mnichově (TUM), pro ČR pak TaZÚSem Praha.

 

STANDARDNÍ ŘEZ VOZOVKOU M45 - M140

 

STANDARDNÍ ŘEZ VOZOVKOU M200 – M330

 

ROZMĚRY:
EUROFLEX® - KOBERCOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR pro Rakouskou spolkovou železnici

EUROFLEX® - KOBERCOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR M45 ŐBB AŽ M140 ŐBB

 

EUROFLEX® - KOBERCOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR M200 ŐBB AŽ M260 ŐBB
T - KOBERCOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

Naše dceřiná společnost RW Sollinger Hütte GmbH dodává již 30 let nevyztužené kobercové mostní závěry s bezspárovým povrchem pro dilatační posun až do 160 mm. Jeden extrudovaný elastomerový profil je ukotven ocelovými svěrnými lištami, které jsou sešroubovány s masivní spodní ocelovou konstrukcí.

 

T-kobercové mostní závěry jsou s oblibou používány pro zabudování do silničních mostů v obydlených oblastech kvůli vysokému komfortu přejezdu a nízké hlučnosti. Nejčastější využití je pro uzavřené dilatační spáry u železničních mostů se štěrkovým ložem nebo přímo pojížděnou mostovkou. U německých drah jsou kobercové mostní závěry T kvalifikovány na základě vzorového listů a HPQ, u Rakouské spolkové železnice přijetím do ustanovení.

TYP T160 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

 

TYP T130 – ŽELEZNICE

 

 

Přípustný dilatační posun:

 

 

Kotevní kapsy – vozovková část:

 

 

Zpětná síla:

 

 

Výhody: nízké emise hluku, bezúdržbový, ocelová svěrná lišta chrání elastomerový koberec před poškozením, šroubové spoje shora demontovatelné bez porušení, vyspělá šroubová technologie neumožňuje samovolné povolení, nedochází ke ztrátě síly předpětí kvůli montáži ocel na ocel, koberec nevyžaduje ocelovou výztuž, 100% vodotěsná konstrukce, možnost výměny profilu koberce bez prací na vozovce, použití masivních svěrných profilů a další.

 

V současné době pracujeme na certifikaci tohoto výrobku.